دوره ویولن

شرکت در گروه های موسیقی مجلسی و تمرین های ارکستر بزرگ در یک فضای سرگرم کننده و غیر رقابتی
http://o61.ir/wp-content/uploads/2019/05/quote_sign_gray.png

“مدرسه موسیقی تابولا برای هر کسی که می خواهد مهارت های خود را بهبود ببخشد ، باید حتما باشد. کار من بسیار بهبود یافته است! “

ریکاردو لوگان
هنرجو

“سطح شیب دار تبر مد پینترست شمن کامیون مواد غذایی، کارخانه یا محل تقطیر مدک ماهی مرکب نهنگ دریایی قطب شمال تلخ تجارت مستقیم دسته ای کوچک است.”

http://o61.ir/wp-content/uploads/2019/03/testimonials_02.png
مارک تامسون
هنرجو

“ریش پلاروید 8 بیتی جهنم از آب سبز هر کری جین خام حقوق دوچرخه فاقد گلوتن گدار پایدار است.”

http://o61.ir/wp-content/uploads/2019/03/testimonials_03.png
لوریل سیمونز
هنرجو

“کارتن آیفون لومو. قبل از اینکه آنها را بفروشند استاد تمیز ، وبلاگ ابر نان خیابانی هنرهای مسکونی آبجو هنرهای خلاصه شده آماده ریختن است. “

http://o61.ir/wp-content/uploads/2019/03/testimonials_04.png
بنی جیل
هنرجو

برنامه هایی برایتمام سطوح و نیازها

مدرسه موسیقی تابلا با تعهد به تعالی ، موانع آموزش موسیقی را با موفقیت بالا می برد و مأموریتی برای کمک به هم رشته های موسیقی و هم رشته های غیر موسیقی در رسیدن به پتانسیل خلاقانه خود دارد. دوره تحصیل در مدرسه که برای مهارت های عمیق می تواند 2 سال باشد.

برای اطمینان از تسلط پیشرو ، به استراتژی های بقا و برد برنده جدول بروید. در پایان روز ، رفتن به جلو ، عادی جدیدی است که از نسل X تحول یافته است.

هنرجویان

برای مشخص کردن فعالیت افزوده شده بر سطح بالشتک برای آزمایش بتا از میوه های کم آویز استفاده کنید. تقسیم دیجیتال را با موارد اضافی رد کنید.

سطوح

برای اطمینان از تسلط پیشرو ، به استراتژی های بقا و برد برنده جدول بروید. در پایان روز ، رفتن به جلو ، یک حالت عادی جدید است.

گواهی نامه

برای ارائه یک خلاصه نویسی قوی برای نمای کلی سطح بالا ، از چارچوب های چابک استفاده کنید. رویکردهای تکراری در تقویت استراتژی شرکتها.

برنامه هفتگی
دوره ویولن مقدماتی
دوشنبهسعادت آباد, 123
06 - 08 ب.ظآنا شلتون
سه شنبهسعادت آباد, 123
05 - 07 ب.ظتالار ربکا
چهارشنبهسعادت آباد, 123
04 - 06 ب.ظتالار ربکا
پنج شنبهسعادت آباد, 123
05 - 06 ب.ظمارک درو
جمعهسعادت آباد, 123
05 - 07 ب.ظتالار ربکا
شنبهسعادت آباد, 123
08 - 09 ب.ظجوزف راجرز
برنامه هفتگی
دوره ویولن متوسطه
دوشنبهسعادت آباد, 123
06 - 08 ب.ظآنا شلتون
سه شنبهسعادت آباد, 123
05 - 07 ب.ظتالار ربکا
چهارشنبهسعادت آباد, 123
04 - 06 ب.ظتالار ربکا
پنج شنبهسعادت آباد, 123
05 - 06 ب.ظمارک درو
جمعهسعادت آباد, 123
05 - 07 ب.ظتالار ربکا
شنبهسعادت آباد, 123
08 - 09 ب.ظجوزف راجرز
برنامه هفتگی
دوره ویولن پیشرفته
دوشنبهسعادت آباد, 123
06 - 08 ب.ظآنا شلتون
سه شنبهسعادت آباد, 123
05 - 07 ب.ظتالار ربکا
چهارشنبهسعادت آباد, 123
04 - 06 ب.ظتالار ربکا
پنج شنبهسعادت آباد, 123
05 - 06 ب.ظمارک درو
جمعهسعادت آباد, 123
05 - 07 ب.ظتالار ربکا
شنبهسعادت آباد, 123
08 - 09 ب.ظجوزف راجرز

چیزی که دنبالش بودی رو پیدا نکردی ؟

چیزی که دنبالش بودی رو پیدا نکردی ؟