آرشیو

http://o61.ir/wp-content/uploads/2020/06/7925435_975-1024x720.jpg

این تصور که سگ ها و گربه ها می توانند هر غذایی که انسان مصرف می کند را بخورند، باعث می شود درباره ی دادن تکه ای از کلوچه یا خوراکی خود به حیوانات حساسیتی نشان ندهیم در حالیکه همین موارد ساده حتی می تواند باعث مرگ آنها شود. دامپزشکان معتقند بسیاری از غذاهای انسان...

http://o61.ir/wp-content/uploads/2020/05/عقیم-سازی-حیوانات.jpg

روش های مرسوم عقیم سازی و نابارور سازی حیوانات ماده در حیوانات ماده عقیم سازی و القا ناباروری به سه روش باز، بسته و تزریق واکسن صورت می پذیرد. روش معمول در حیوانات ماده روش باز      می باشد که دسترسی به اندام های جنسی از طریق شکاف جراحی, صورت می پذیرد که طول شکاف جراحی...

http://o61.ir/wp-content/uploads/2020/05/کرونا-در-حیوانات.jpg

آیا حیوانات در انتقال کرونا (کووید-19) به انسان نقش دارند؟ دراین مطلب به مسئله واگیردار و سرایت بیماری کرونا از حیوان به انسان خواهیم پرداخت. کرونا ویروس ها,خانواده ای از ویروس های RNAدارهستند که به دلیل شکل خاص و تاج مانند پروتیین های اطراف پوشش خود (تاج=crown) کرونا ویروس خوانده می شوند. بروز بیماری های...