آرشیو

با افزایش نیاز به انرژی و آسیب هایی که منابع تجدید ناپذیر مانند سوخت های فسیلی به محیط زیست وارد می کند همواره جوامع در پی راه حل های از جمله کسب انرژی های سبز برای جبران این آسیب ها بوده اند، با توجه اینکه کشور عزیز ما در مرحله صنعتی شدن قرار دارد می توانیم با...

http://o61.ir/wp-content/uploads/2020/05/ایران-بهشت-معادن.jpg

سلام به همراهان گرامی با توجه به تغییرات سیاست های کلان کشورو چشم انداز اقتصادی کشور تا 1404 به معرفی پتانسیل های اقتصادی و معادن کشور میپردازیم. کشور عزیزمان ایران در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف آن مانند ترکیه و عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس باتوجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به...