حقوقیتابعیت در ایران و جهان

تابعیت در ایران و جهان بدرود دوستان عزیز و همراهان گرامی ؛ در شماره این هفته قصد توضیح موضوع تابعیت را داریم این مورد را در کشور خود و جهان بررسی خواهیم کرد. اولین مسئله ای که برای دولتی مطرح می شود، این است که افرادی را که متعلق به خود می داند، از افراد...

تابعیت در ایران و جهان

بدرود دوستان عزیز و همراهان گرامی ؛
در شماره این هفته قصد توضیح موضوع تابعیت را داریم

این مورد را در کشور خود و جهان بررسی خواهیم کرد.
اولین مسئله ای که برای دولتی مطرح می شود، این است که افرادی را که متعلق به خود می داند،

از افراد سایر کشورها جدا سازد که بارزترین نشانه تقسیم جغرافیایی موضوع تابعیت است.
تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد.
کسی که دارای تابعیت کشور معینی است را تبعه می خوانیم.
یکی از قواعدی که در بحث تابعیت جاری می باشد عبارت است از اینکه هر فرد به محض تولد بایستی تبعه ی دولت معینی باشد.
حال با یکدیگر بررسی می کنیم که تحمیل تابعیت از طرف دولت به چند طریق ممکن است.

۱. سیستم خون :

تابعیتی است که از طریق نسب به طفل تحمیل می شود، یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می کند.

۲. سیستم خاک :

تابعیتی است که از روی محل تولد فرد به آن تحمیل می شود، یعنی شخص در هر مکانی که متولد شد، تابعیت آنجا را پیدا می کند.
این دو سیستم هرکدام مزایا و ایرادهای خود را دارند که بررسی آن از بحث ما خارج است،

اما تقریباً تمام کشورهای جهان سیستم خاک را پذیرفته اند و تعداد کمتری از سیستم خون استفاده می کنند،

گاهی هم پیش می آید که کشوری از هر دو تبعیت می کند.
سیستم رابج در کشور ما شامل هر دوی خاک و خون است. با توجه به ماده های موجود در قانون مدنی کشور که مشخصات افرادی را که می توانند تبعه ابران محسوب شوند را نام برده، از طریق دو سیستم می توان تابعیت ایرانی داشت.
اما در کل بدست آوردن تابعیت در ایران از سه طریق ممکن است:
۱. همان سیستم خاک و خون.
۲. ازدواج.
۳. پذیرش تابعیت ایران ( فرد مذکور تقاضا می دهد و در صورت جمع بودن شرایط و تشریفات مورد نظر حاکمیت، به آن شخص تابعیت ایرانی داده می شود.)
ممنونم از همراهی شما سروران عزیز، توضیحات مختصری بود در مورد تابعیت در جهان و همچنین کشورمان، که امیدوارم کاربردی و مفید بوده باشد، دوستتون دارم.

منبع : قانون مدنی و کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر نصیری

پاسخ دهید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ستاره دار را پر کنید